หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 750 ครัวเรือน การดำเนินงานด้านไฟฟ้า เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความสว่างตามถนน บริเวณชุมชน จำนวน 6 จุด ครอบคลุม ถนน 6 สาย
 
มีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 690 ครัวเรือน สามารถสนองความต้องการของประชาชน ได้บางส่วน ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
 
 

โทรศัพท์ส่วนบุคคลรวมทั้งสิ้น จำนวน 250 เลขหมาย

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ      

สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 สถานี

หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่
    จำนวน 2 แห่ง

ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการครอบคลุม 95% ของพื้นที่
 

โรงสีข้าว      

สถานที่บริการน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 22 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 16 แห่ง

ขายปุ๋ยและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 แห่ง
 
 
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณรมีแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล 1 แห่ง คือ วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมาบูชาสักการะ หลวงปู่เขียน ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตร
 
เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาล เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำการเกษตร เกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรและโคเนื้อ เพื่อเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในครัวเรือน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153