หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธนากร สุดใจ
หน.สำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 089-9614738
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธนากร สุดใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-9614738


นางสาวเบญจวรรณ ศรีธิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก.ผอ.กองคลัง
โทร : 083-8746288


น.ส.ศิรประภา ปานเพ็ง
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 093-1309788


นางสาวชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รก.ผอ. กองการศึกษา
โทร : 092-2070333


นายกิตติโชค หว่างพัฒน์
รก.ผอ.กองช่าง
โทร : 081-9539094


นายวิฑูรย์ รังสีพิพัฒน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก.ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 083-4887411
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153