หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนมีน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่อยู่เดิมใน
ท้องถิ่น
 

สถานีตำรวจในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
  คือ สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ

สถานีดับเพลิงของเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ มีวัด 3 แห่ง คือ

วัดสำนักขุนเณร

วัดไทรย้อย

วัดเกาะแก้วกุดระกำ
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
    จำนวน 1 แห่ง
  คือ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
 
 
บริการด้านสาธารณสุข โดยให้บริการประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอนามัย และในเขตเทศบาล
โรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลดงเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
ในด้านการดูแลการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล เทศบาลมีการดำเนินการกำจัดขยะ โดยเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการเองโดยการจัดเก็บ และกองบนพื้นแล้วเผาในสถานที่กำจัดขยะของเทศบาล ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 6 กิโลเมตร เนื้อที่ 3 ไร่ มีรถขนขยะมูลฝอยจำนวน 3 คัน มีขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเฉลี่ย 1.5 ตัน / วัน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
กิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น

งานวันเข้าพรรษา

วันออกพรรษา

วันสงกรานต์

วันลอยกระทง
งานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ เช่น

งานประเพณีท้องถิ่นสักการะเจ้าพ่อตาพระศรีธรรมยา (งานวันเกิดเจ้าพ่อตาพระศรีธรรมยา)

งานครบรอบทำบุญ 100 วันมรณภาพของหลวงปู่เขียน

งานประเพณีท้องถิ่นสักการะหลวงพ่อเขียนเยี่ยมเยียนดง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153