หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
         
เทศบาลสำนักขุนเณร สามารถติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง คือ

ทางบก มีถนนเส้นทางหลักที่ใช้คือ ถนนหมายเลข 1069 บางมูลนาก - วังงิ้ว
ในเขตเทศบาลใช้เส้นทางถนน เป็นหลัก มีถนนจำนวน 24 สาย แบ่งเป็น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย

สะพาน จำนวน 8 แห่ง
 
 

มีลำคลอง จำนวน 1 แห่ง
 

มีลำคลอง

พื้นที่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153