หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
เทศบัญญัติ
     


 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 99  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 112  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 [ 14 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 108  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 [ 14 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 113  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน [ 14 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 [ 14 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่องตลาด พ.ศ. 2543 [ 14 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
  (1)     2   
     
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-707-8600