หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   13 พ.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขุนเณร  13 พ.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564   4 พ.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร อย่างเป็นทางการ  30 เม.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) ระลอกใหม่ เมษายน 2564  20 เม.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฯ การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 เม.ย. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  31 มี.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขุนเณร  16 มี.ค. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์มยื่นคำร้องออนไลน์( E- service)คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  8 มี.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์มยื่นคำร้องออนไลน์ ( E- service) คำร้องขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  8 มี.ค. 2564 33
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153