หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   E-Service แบบฟอร์มออนไลน์ ใบสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ประจำปี 2563   1 เม.ย. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   E-Service แบบฟอร์มยื่นคำร้องออนไลน์ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร   1 ต.ค. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   E-service แบบยื่นความประสงค์การขอรับความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร   1 ต.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   E-service แบบร้องเรียน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร กรณีการประพฤติมิชิบ/การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การกระทำทุจริต  1 ต.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการตรวจประเมินตามนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับสำนักงานน่าอยู่จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  24 ก.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   เคล็ดลับรับมือกับยุงลาย  24 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ประจำปี 2563  8 มิ.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)  1 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  1 มิ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่อง การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITAs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  1 มิ.ย. 2563 35
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-707-8600