หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร จัดประชุมบุคลากรของหน่วยงานเพื่อให้รับทราบมาตรการต่างๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คือ จัดทำประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยง และได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบมาตรการทุกคน มีการจัดกิจกรรมประชุมบุคลากรของหน่วยงานเพื่อให้รับทราบมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมาตราการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 มีดังนี้
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2. มาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5. มาตรการป้องกันการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มี.ค. 2564 เวลา 15.10 น. โดย คุณ ธนากร สุดใจ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153