หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร มีกิจกรรม/การประชุม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่/พนักงานข้าราชการ ของเทศบาลฯ  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร มีกิจกรรม/การประชุม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ข้าราชการ ของเทศบาลฯ มิทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล โดยยืดถือปฏิบัติตามหลักประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เป็นเครื่องมือปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 10.11 น. โดย คุณ ธนากร สุดใจ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153