หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่อง การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITAs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
QR Code : IIT
ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
QR Code : IIT
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
ในระบบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAs  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบตามช่องทาง QR Code และ URL https://itas.nacc.go.th/go/iit/plrc00 นี้


โดย สามารถเข้าตอบแบการรับรู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนยาน 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ ITAs
สำหรับ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมา  เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร แนะนำให้ ตอบและบันทึกแบบ ทุกหน้าก่อนกดถัดไป  ประจำปี 2563


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
หมายถึง บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี ประกอบด้วย  ผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 09.36 น. โดย คุณ ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-707-8600