หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นายคำแก้ว ประสมผง
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
 


นายวิชิต สุวรรณหงษ์
รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร


นางปิยาณีย์ จ๋วงพานิช
เลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
 
 


น.ส.ฤดี ฉัตราวิริยะกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร


นางธนวดี เพ็ชรดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร


นายสุวิสิทธิ์ น้อยพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร


นายโบ้ย กุลทนันท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร


นายวีระ สอนมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร


นายสัมพาส นิลขาว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร


นายทวีทรัพย์ ผ่องศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร


นายชอุ้ม ขุนสนิท
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-707-8600