หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน

     
 
 
 นายคำแก้ว ประสมผง
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0810376810
 


นายวิชิต สุวรรณหงษ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0894384538


นางปิยาณีย์ จ๋วงพานิช
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0813799960
 
 


น.ส.ฤดี ฉัตราวิริยะกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0810420297


นางธนวดี เพ็ชรดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0872096517


นายสุวิสิทธิ์ น้อยพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0876905675


นายโบ้ย กุลทนันท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0871974218


นายวีระ สอนมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0890492084


นายสัมพาส นิลขาว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0871995403


นายทวีทรัพย์ ผ่องศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0805058066


นายชอุ้ม ขุนสนิท
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เบอร์โทร : 0892726508
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-707-8600