หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นายคำแก้ว ประสมผง
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 081-0376810
 


นางปิยาณีย์ จ๋วงพานิช
เลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 081-3799960


นางสาวฤดี ฉัตราวิริยะกุล
รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 094-6297214
 
 


นางธนวดี เพ็ชรดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 095-8651145


นายวีระ สอนมี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 089-0492084


นายสัมพาส นิลขาว
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 089-9597622


นายสมพงษ์ ภูมิสาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 087-1974218
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153