หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นางสาวฤดี ฉัตราวิริยะกุล
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 094-6297214
 


นายวีระ สอนมี
รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 089-0492084


นายธนากร สุดใจ
เลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 089-9614738
 
 


นายเด่น นุชเทียน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 098-7730757


นายชาญชัย มาชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 098-8175997


นายณรงค์ ทรงบัวผัน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 086-9955649


นางลำดวน พุทธสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 088-4004536


นางธนวดี เพ็ชรดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 095-8651145


นายวุฒิชัย ชามะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 089-5632268


นายวสันต์ บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 081-5960932


นายสมพงษ์ ภูมิสาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 087-1974218


นายสัมพาส นิลขาว
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสำนักขุนเณร
โทร : 089-9597622
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153