หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นางสมปอง ศรีหร่าย
ประธานกรรมการชุมชนบ้านสำนักขุนเณร


น.ส.อังคณา ลิ้มไขแสง
รองประธานกรรมการชุมชนบ้านสำนักขุนเณร
 
 


นางนิชานันท์ เหลามี
กรรมการ
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ


นางชุติมา เท็สค์ กรรมการ
กรรมการ
ฝ่ายปกครอง


นางประทีป ทรงบัวผัน
กรรมการ
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย


นางประดับ นุชเทียน
กรรมการ
ฝ่ายการคลัง


นางเพียร เหงาจิ้น
กรรมการ
ฝ่ายสาธารณสุข


นางสุนีย์ ทรงบัวผัน
กรรมการ
ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม


นางจันแก้ว วงศ์สระหลวง
กรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางสาวชนิดา จันทรคณา
กรรมการ
เลขานุการ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153