หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบล
สำนักขุนเณร
สำนักขุนเณรก้าวไกล     ใส่ใจการศึกษา
เพิ่มรายได้ประชา     เน้นคุณค่าสังคม
ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม     สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
นายบัณฑิต ตั้งจิตรวัฒนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขุนเณร
วิสัยทัศน์
นมัสการหลวงปู่เขียน
วัดสำนักขุนเณร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
นางปิยาณีย์ จ๋วงพานิช
ปลัดเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
ส่งเสริมรายได้ในชุมชน
ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ^__^