หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเชิงชายหลังคาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนหินคลุกคันคลองไดตายวน หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย ตำบลสำนักขุนเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.ทต.สำนักขุนเณร (เดือนกรกฎาคม2563-กันยายน2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังปลายนา ตำบลสำนักขุนเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนหินคลุกคันคลองบุษบงค์ หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย ตำบลสำนักขุนเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลสำนักขุนเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-707-8600