หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สำนักขุนเณร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ตั้งอยู่เลขที่ 282 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักขุนเณรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ถนนหมายเลข 1069 บางมูลนาก - วังงิ้ว ระยะห่างจากจังหวัดพิจิตรประมาณ 70 กิโลเมตร จำนวนพื้นที่ 12.30 ตารางกิโลเมตร
 
ตำบลได้แยกพื้นที่ปกครองจากอำเภอบางมูลนาก มีจำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่อพยพจากตำบลใกล้เคียง มีอาชีพทำนาเป็นหลัก พื้นที่เดิมเป็นหนองน้ำใหญ่ไม่ค่อยมีบ้านคนอาศัยได้มีพ่อค้าขายกระบือ ชื่อนายเณร จากจังหวัดเพชรบูรณ์ แวะพักอาศัย จึงเรียกสถานที่นี้ว่า สำนักตาขุนเณร ต่อมาหลังมีผู้คนอพยพมาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเปลี่ยนแปลงชื่อว่าสำนักขุนเณร
 
   
ภาพช่อฟ้าและรวงข้าว อยู่ในวงกลมประกอบลายไทย และชื่อเทศบาลตำบลสำนักขุนเณรพร้อมชื่อจังหวัดพิจิตร
ความหมาย

ช่อฟ้า คือ สัญลักษณ์หนึ่งของศาสนาพุทธ

รวงข้าว คือ เขตเทศบาลตำบลสำนักขุนเณรเป็นแหล่งข้าวที่อุดมสมบูรณ์

ลายไทย คือ แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทบ
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สำนักขุนเณร (เขต ทต.วังบงค์) อ.ดงเจริญ และต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยพุก และ ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สำนักขุนเณร (เขต ทต.วังบงค์ ) อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  
 
 
 
 

เกษตรกรรม

ค้าขาย

รับจ้าง
 
พื้นที่ของเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีลำคลองไหลผ่านตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่
 
   
เนื่องจากเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะอากาศโดยทั่วไปจึงมีลักษณะร้อนชื้น โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือ
  เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้ 40.00 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง กลางเดือนตุลาคม ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยได้ 372 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดคือเดือนธันวาคม และเดือนมกราคมซึ่งวัดอุณหภูมิเฉลี่ยได้ 18.2 และ 18.7 องศาเซลเซียส ตามลำดับ
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,385 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,242 คน คิดเป็นร้อยละ 52.08

หญิง จำนวน 1,143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 807 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 193.90 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสำนักขุนเณร 450 373 823 375  
2   บ้านห้วยแห้ง 272 269 541 141
  3   บ้านไทรย้อย 316 290 606 170  
4   บ้านกุดระกำ 204 211 415 121
    รวม 1,242 1,143 2,385 807
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153