หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นายบัณฑิต ตั้งจิตรวัฒนากุล
นายกเทศมนตรี
ตำบลสำนักขุนเณร
 


นายจิรยุทธ วัยวราวุธ
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสำนักขุนเณร


นายพิเชษฐ กาญจนอนุรักษ์
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสำนักขุนเณร
 


นายประจำ ไม้หอม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลสำนักขุนเณร


นายสมพงษ์ ภูมิสาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลสำนักขุนเณร
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-707-8600