ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประชาสมพันธ์   ]
 
                                                     หัวข้อ                                                                                                         วันที่                             
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดยา จำนวน 1 รายการ 23-มีค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง) จำนวน 4 ชุด 22-มีค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณ (พระหลวงพ่อเงิน) 21-มีค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คลองห้วยแห้ง ม.1 บ้านห้วยแห้ง 14-มีค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฮ 2576 พิจิตร จำนวน 3 รายการ 12-มีค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงโครงการฝึกอบรม อปพร. 07-มีค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรม อปพร. 07-มีค.-18
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คลองห้วยแห้ง ม.1 บ้านห้วยแห้ง 28-กพ.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. ม.1 บ้านห้วยแห้ง 28-กพ.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อยืด อปพร.สีดำ จำนวน 150 ตัว 26-กพ.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ จำนวน 1 ชุด 26-กพ.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการแสดงสิงโต/มังกร จำนวน 1 คณะ 26-กพ.-18
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.1 บ้านห้วยแห้ง บริเวณแยกถนนลาดยางสำนักขุนเณร-ทับคล้อ 20-กพ.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก 16-กพ.-18
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักถนนรางวี 2 ข้าง ม.1 บ้านสำนักขุนเณร 16-กพ.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด 13-กพ.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บฉ 9243 13-กพ.-18
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ 2561-2564 08-กพ.-18
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ 2561-2564 08-กพ.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองคลัง 05-กพ.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 05-กพ.-18
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำฯ 30-มค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 23-มค.-18
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร 12-มค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองการศึกษา 08-มค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด 08-มค.-18
ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร 03-มค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงทำสีรถบรรทุกขยะ 28-ธค.-17
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 28-ธค.-17
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านห้วยแห้ง 25-ธค.-17
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.2 บ้านไทรย้อย จำนวน 4 แห่ง 15-ธค.-17
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ 14-ธค.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 14-ธค.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 14-ธค.-17
Page of 4 Next >>

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.

11111111111111