ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร จำนวน 1 รายการ ] 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์เทศบาล ตำบลสำนักขุนเณร_จำนวน_๑_รายการ207.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 05-มิย.-18at 14:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเงินและบัญชี   [ 25/6/2561 16:15:38 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ   [ 25/6/2561 11:55:54 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ   [ 8/6/2561 16:00:58 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ   [ 8/6/2561 15:59:57 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ   [ 6/6/2561 15:26:24 ]

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561   [ 6/6/2561 15:21:18 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร จำนวน 1 รายการ   [ 5/6/2561 14:56:00 ]
     
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.