ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ] 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์_สำนักปลัด078.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 08-มค.-18at 13:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ   [ 24/4/2561 18:15:43 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ   [ 24/4/2561 18:11:44 ]

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ   [ 20/4/2561 17:52:06 ]

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา   [ 20/4/2561 17:50:59 ]

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.4 บ้านกุดระกำ   [ 20/4/2561 11:54:54 ]

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ   [ 19/4/2561 16:05:06 ]

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.2 บ้านไทรย้อย ใกล้ที่นานายพันธ์ สุวรรณจันทร์   [ 18/4/2561 8:59:12 ]
     
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.