ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ] 
       ตารางแสดงวงเงินcompressed_453586297.pdf

ปร4.compressed_1.pdf

ปร5.compressed_2.pdf

การจัดทำรูปแบบรูปรายงานก่อสร้างโรงจอดรถ.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 03-มค.-18at 16:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร   [ 23/1/2561 11:30:51 ]

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร   [ 12/1/2561 13:29:22 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองการศึกษา   [ 8/1/2561 13:18:09 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด   [ 8/1/2561 13:16:36 ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร   [ 3/1/2561 16:13:56 ]

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงทำสีรถบรรทุกขยะ   [ 28/12/2560 16:15:19 ]

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   [ 28/12/2560 16:14:45 ]
     
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.