ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร ] 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร037.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 23-พย.-17at 16:04

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.2 บ้านไทรย้อย จำนวน 4 แห่ง   [ 15/12/2560 14:17:18 ]

สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ   [ 14/12/2560 14:11:58 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวครุภัณฑ์การศึกษา   [ 14/12/2560 13:20:07 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวครุภัณฑ์สำนักงาน   [ 14/12/2560 13:19:27 ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.2 บ้านไทรย้อย ต.สำนักขุนเณร จำนวน 4 แห่ง   [ 8/12/2560 14:49:27 ]

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 2 แห่ง   [ 8/12/2560 14:45:09 ]

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายหน้าเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร   [ 7/12/2560 14:46:40 ]
     
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.