ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานธุรการ ] 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานธุรการ_036. pdf
   ทำรายการเมื่อ: 23-พย.-17at 14:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดยา จำนวน 1 รายการ   [ 23/3/2561 16:07:12 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง) จำนวน 4 ชุด   [ 22/3/2561 16:16:34 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณ (พระหลวงพ่อเงิน)   [ 21/3/2561 10:52:20 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คลองห้วยแห้ง ม.1 บ้านห้วยแห้ง   [ 14/3/2561 11:29:52 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฮ 2576 พิจิตร จำนวน 3 รายการ   [ 12/3/2561 15:02:55 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงโครงการฝึกอบรม อปพร.   [ 7/3/2561 15:09:22 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรม อปพร.   [ 7/3/2561 15:08:13 ]
     
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.