ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ] 


ทำรายการเมื่อ: 22-พค.-18at 11:08

....................................................................................................................................................................................................................

  

ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1/2561
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนชุม
     

 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.