ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ โครงการจัดกิจกรรมบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของะงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและค ] 

ทำรายการเมื่อ: 10-ตค.-17at 11:31

....................................................................................................................................................................................................................

  

โครงการจัดกิจกรรมบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของะงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและค
ตรวจประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
โครงการ " พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี "
กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
     

 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.