ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ บ้านกุดระกำ ] 
      

       
    นางจำรูญ สอนมงคล    
    ประธานกรรมการชุมชนบ้านกุดระกำ    
         
       
    นางสาวประนอม จันทร์อินทร์    
    รองประธานกรรมการชุมชนบ้านกุดระกำ    
         
     
นางบุญมา เพชรดี       นางจิตนา อินทร์ชู
กรรมการ/ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ       กรรมการ/ฝ่ายปกครอง
         
     
นางอ่ำ ปาอัตติปา       นางดวงเนตร วันเชียง
กรรมการ/ฝ่ายป้องกันและรักษาคาวมสงบเรียบร้อย       กรรมการ/ฝ่ายการคลัง
         
     
นางลอง เพชรอ่วม       นางคำพัน ซำเจริญ
กรรมการ/สาธารณสุง       กรรมการ/ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม
         
     
นางจำปี จันทร์ประเทียน       นางปาณิสรา นะราชา
กรรมการ/ฝ่ายสวัสดิการสังคม       กรรมการ/เลขานุการ
         
 

    ทำรายการเมื่อ: 12-พค.-15at 09:31
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.