ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สำนักปลัด ] 
      

นางปิยาณีย์ จ๋วงพานิช
ปลัดเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางเพียงพร รังสีพิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
างสาวชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ
บุคลากร ระดับ 4

 รับผิดชอบงาน

 งานการเจ้าหน้าที่
 งานธุรการ
 งานทะเบียนราษฎร์
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
 งานกิจการสภา
 งานทะเบียนพาณิชย์

 

    ทำรายการเมื่อ: 12-พค.-15at 09:24
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.