ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ตราสัญลักษณ์ ] 
      

ภาพ                 ช่อฟ้าและรวงข้าว อยู่ในวงกลมประกอบลายไทยและชื่อเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
                           พร้อมชื่อจังหวัดพิจิตร

ความหมาย       ช่อฟ้า       คือ   สัญลักษณ์หนึ่งของศาสนาพุทธ

                     รวงข้าว     คือ   เขตเทศบาลตำบลสำนักขุนเณรเป็นแหล่งข้าวที่อุดมสมบูรณ์

                     ลายไทย    คือ   แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทบ

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 27-เมย.-15at 09:52
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.