ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สมาชิกสภาเทศบาล ] 
      

นายคำแก้ว ประสมผง
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
นายวิชิต สุวรรณหงษ์ นางปิยาณีย์ จ๋วงพานิช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
นายโบ้ย กุลทนันท์ างสาวฤดี ฉัตราวิริยะกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
นางธนวดี เพ็ชรดี นายสุวิสิทธ์ น้อยพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
นายชอุ้ม ขุนสนิท นายนิโรจน์ ชามะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
นายวีระ สอนมี นายสัมพาส นิลขาว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
นายทวีทรัพย์ ผ่องศรี นายมานพ วงษ์สระหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร

 

    ทำรายการเมื่อ: 27-เมย.-15at 09:41
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.