ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.18%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.85%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.31%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 43 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

...............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  สำนักขุนเณรก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา เพิ่มรายได้ประชา เน้นคุณค่าสังคม ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  

  
  โครงการจัดกิจกรรมบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของะงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและค
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 เทศบาลตำบลสำนักขุนเณรได้จัดโครงการจัดกิจกรรมบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของะงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
อ่านต่อ..   
  ตรวจประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2560 เทศบาลตำบลสำนักขุนเณรได้รับการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำนักขุนเณรจากคณะกรรมการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องทิ่นอำเภอดงเจริญ
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดยา จำนวน 1 รายการ   [ 23/3/2561 16:07:12 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง) จำนวน 4 ชุด   [ 22/3/2561 16:16:34 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณ (พระหลวงพ่อเงิน)   [ 21/3/2561 10:52:20 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คลองห้วยแห้ง ม.1 บ้านห้วยแห้ง   [ 14/3/2561 11:29:52 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฮ 2576 พิจิตร จำนวน 3 รายการ   [ 12/3/2561 15:02:55 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงโครงการฝึกอบรม อปพร.   [ 7/3/2561 15:09:22 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรม อปพร.   [ 7/3/2561 15:08:13 ]
     
 
 
 
 [ 12/7/2560 16:16:31 ] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ
 [ 31/8/2558 10:03:43 ] การดำเนินการเพื่อตอบสนองตอบเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
 [ 2/7/2558 10:51:40 ] ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 [ 5/6/2558 15:01:29 ] ตัวอย่างหนังสือคำ้ประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ
 [ 5/6/2558 14:26:13 ] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 [ 26/4/2554 11:38:51 ] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 [ 26/4/2554 11:37:46 ] การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 
 
 
 
 [ 14/12/2560 14:34:49 ] เต้นแอโรบิคสู้ความดันโลหิต
 [ 31/10/2560 15:32:03 ] ชุมชนสะอาดด้วยการคัดแยกขยะ
 [ 6/7/2560 8:56:24 ] ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย
 [ 5/7/2560 13:52:22 ] ไวรัสซิการะบาดหนักพิจิตร
 [ 29/6/2560 16:11:10 ] “โรคมือเท้าปาก” รู้ทันไม่อันตราย
 [ 29/6/2560 16:08:12 ] โรคอันตราย ในเด็ก
 [ 25/5/2560 11:15:32 ] ไข้เลือดออกไม่ถึงตาย หากรู้อาการ และป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 647 ทดสอบ 28-พค.-15 ตอบ 0/อ่าน 432
ห้ามเข้า 600 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 23-มีค.-15 ตอบ 0/อ่าน 240
 
 
 
 
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.